Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą Czernikowie ul. Akacjowa

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą Czernikowie ul. Akacjowa

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą Czernikowie ul. Akacjowa”

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bbf362f1-daf0-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d