Author - simadmin

Rozpoczęcie budowy – Pułtusk

Od jutra rusza remont budynku koszar! Dziś przekazano klucze wykonawcy Dziś (12.10.23 r.) w Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pułtusku, odbyło się spotkanie, na którym podpisano protokół przekazania placu budowy. Teren na którym znajduje się budynek koszar przy al. Tysiąclecia 2A został...

Read more...

„Kongres Gospodarczo-Samorządowy” poświęcony problematyce rozwoju Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC)

W dniach 03 - 04.10.2023 r. odbędzie się „Kongres Gospodarczo-Samorządowy” poświęcony problematyce rozwoju Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC) z udziałem kilkuset samorządowców z całej Polski. Partnerem wydarzenia jest Krajowy Zasób Nieruchomości.   Podczas wydarzenia planowane są liczne panele i spotkania eksperckie z udziałem...

Read more...

Odbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku koszarowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Al. Tysiąclecia 2A w Pułtusku

Odbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku koszarowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Al. Tysiąclecia 2A w Pułtusku Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a6519ac3-1f4e-11ee-a60c-9ec5599dddc1  

Read more...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Odbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku koszarowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy przy Al. Tysiąclecia 2A w Pułtusku

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  Działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o unieważnieniu postępowania...

Read more...

Odbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku koszarowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy przy Al. Tysiąclecia 2A w Pułtusku

Odbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku koszarowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy przy Al. Tysiąclecia 2A w Pułtusku Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e8566065-f643-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b  

Read more...

Współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi

Spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze w Ciechanowie oferuje usługi  obsługi finansowo – prawnej Wspólnot Mieszkaniowych Zapraszamy zainteresowane Wspólnoty do kontaktu z prezesem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze w Ciechanowie  Romanem Niesiobędzkim (tel. 662 866 332, e-mail:  r.nie@simpm.pl ).

Read more...

Świadczenie usług Inwestora Zastępczego nad REALIZACJĄ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH RELIZOWANYCH PRZEZ SPOŁECZNĄ INICJATYWĘ MIESZKANIOWĄ PÓŁNOCNE MAZOWSZE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CIECHANOWIE

Świadczenie usług Inwestora Zastępczego nad REALIZACJĄ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH RELIZOWANYCH PRZEZ SPOŁECZNĄ INICJATYWĘ MIESZKANIOWĄ PÓŁNOCNE MAZOWSZE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CIECHANOWIE Link do miniportalu UZP https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c391b0a3-7352-4330-a4fb-0e9770f118cc

Read more...