Author - simadmin

Odbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku koszarowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Al. Tysiąclecia 2A w Pułtusku

Odbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku koszarowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Al. Tysiąclecia 2A w Pułtusku Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a6519ac3-1f4e-11ee-a60c-9ec5599dddc1  

Read more...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Odbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku koszarowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy przy Al. Tysiąclecia 2A w Pułtusku

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  Działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o unieważnieniu postępowania...

Read more...

Odbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku koszarowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy przy Al. Tysiąclecia 2A w Pułtusku

Odbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku koszarowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy przy Al. Tysiąclecia 2A w Pułtusku Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e8566065-f643-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b  

Read more...

Współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi

Spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze w Ciechanowie oferuje usługi  obsługi finansowo – prawnej Wspólnot Mieszkaniowych Zapraszamy zainteresowane Wspólnoty do kontaktu z prezesem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze w Ciechanowie  Romanem Niesiobędzkim (tel. 662 866 332, e-mail:  r.nie@simpm.pl ).

Read more...

Świadczenie usług Inwestora Zastępczego nad REALIZACJĄ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH RELIZOWANYCH PRZEZ SPOŁECZNĄ INICJATYWĘ MIESZKANIOWĄ PÓŁNOCNE MAZOWSZE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CIECHANOWIE

Świadczenie usług Inwestora Zastępczego nad REALIZACJĄ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH RELIZOWANYCH PRZEZ SPOŁECZNĄ INICJATYWĘ MIESZKANIOWĄ PÓŁNOCNE MAZOWSZE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CIECHANOWIE Link do miniportalu UZP https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c391b0a3-7352-4330-a4fb-0e9770f118cc

Read more...

Przystąpienie Gmin do istniejących spółek Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych

Aktualnie  istnieje możliwość przystąpienia Gmin do istniejących spółek Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. Procedura jest tożsama jak przy ich tworzeniu. Warunkiem niezbędnym jest posiadanie przez Gminę terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne SBC. Drugim warunkiem jest wyrażenie 100% zgody wszystkich udziałowców na przystąpienie nowej...

Read more...

Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych dla Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Warszawska 10A

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.06.2022 Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000183523%2F01 Link dla wykonawców na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/04864d96-62de-443d-b58b-9d146944b055 Aktualizacja: 13.07.2022 1. Informacja z otwarcia_ofert 2. Informacja o wyborze oferty ogólna 3. Informacja z otwarcia - sprostowanie

Read more...