Author - Administrator

Wyniki raportu oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Krubin

Wyniki raportu oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach ew. nr 198/9, 198/2, obręb 0060 Krubin Opracowanie raportu zostało wykonane celem określenia oddziaływania inwestycji przy przyjętych rozwiązaniach projektowych i koncepcyjnych na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego...

Read more...