Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą Czernikowie ul. Akacjowa

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą Czernikowie ul. Akacjowa” Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bbf362f1-daf0-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

Read more...

Odbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku koszarowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Al. Tysiąclecia 2A w Pułtusku

Odbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku koszarowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Al. Tysiąclecia 2A w Pułtusku Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a6519ac3-1f4e-11ee-a60c-9ec5599dddc1  

Read more...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Odbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku koszarowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy przy Al. Tysiąclecia 2A w Pułtusku

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  Działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o unieważnieniu postępowania...

Read more...