Przetargi / Zapytania

Odbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku koszarowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy przy Al. Tysiąclecia 2A w Pułtusku

Odbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku koszarowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy przy Al. Tysiąclecia 2A w Pułtusku Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e8566065-f643-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Read more...

Świadczenie usług Inwestora Zastępczego nad REALIZACJĄ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH RELIZOWANYCH PRZEZ SPOŁECZNĄ INICJATYWĘ MIESZKANIOWĄ PÓŁNOCNE MAZOWSZE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CIECHANOWIE

Świadczenie usług Inwestora Zastępczego nad REALIZACJĄ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH RELIZOWANYCH PRZEZ SPOŁECZNĄ INICJATYWĘ MIESZKANIOWĄ PÓŁNOCNE MAZOWSZE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CIECHANOWIE Link do miniportalu UZP https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c391b0a3-7352-4330-a4fb-0e9770f118cc

Read more...

Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych dla Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Warszawska 10A

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.06.2022 Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000183523%2F01 Link dla wykonawców na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/04864d96-62de-443d-b58b-9d146944b055 Aktualizacja: 13.07.2022 1. Informacja z otwarcia_ofert 2. Informacja o wyborze oferty ogólna 3. Informacja z otwarcia - sprostowanie

Read more...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIEENIU POSTĘPOWANIA Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych dla Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Warszawska 10A.

Zamawiający, w trybie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. PZP, w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP pn.: „Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych dla Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej...

Read more...

Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych dla Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Warszawska 10A

Zamawiający - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze w Ciechanowie Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert przetargowych na zamówienie  pn.: „Roboty budowlane: wykonanie remontu pomieszczeń biurowych dla Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Warszawska...

Read more...