Wspólnicy Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) Północne Mazowsze Sp.zo.o w Ciechanowie

1.    Krajowy Zasób Nieruchomości – Arkadiusz Adam Urban – Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości

2.    Gmina Miejska Ciechanów – Krzysztof Kosiński – Prezydent Miasta Ciechanów

3.    Gmina Baboszewo – Bogdan Janusz Pietruszewski – Wójt Gminy Baboszewo

4.    Gmina Załuski – Kamil Koprowski – Wójt Gminy Załuski

5.    Gmina Glinojeck – Łukasz Kapczyński – Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck

6.    Gmina Miasta Płońsk – Andrzej Józef Pietrasik – Burmistrz Miasta Płońsk

7.    Gmina Pułtusk – Wojciech Gregorczyk – Burmistrz Miasta Pułtusk

8.    Gmina Miasta Sierpc – Jarosław Marcin Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpc

9.    Gmina Czernikowo – Tomasz Krasicki – Wójt Gminy Czernikowo