ogłoszenia

Wyniki raportu oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Krubin

Wyniki raportu oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach ew. nr 198/9, 198/2, obręb 0060 Krubin Opracowanie raportu zostało wykonane celem określenia oddziaływania inwestycji przy przyjętych rozwiązaniach projektowych i koncepcyjnych na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego...

Read more...

Rozpoczęcie budowy – Pułtusk

Od jutra rusza remont budynku koszar! Dziś przekazano klucze wykonawcy

Dziś (12.10.23 r.) w Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pułtusku, odbyło się spotkanie, na którym podpisano protokół przekazania placu budowy. Teren na którym znajduje się budynek koszar przy al. Tysiąclecia 2A...

Read more...

„Kongres Gospodarczo-Samorządowy” poświęcony problematyce rozwoju Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC)

W dniach 03 - 04.10.2023 r. odbędzie się „Kongres Gospodarczo-Samorządowy” poświęcony problematyce rozwoju Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC) z udziałem kilkuset samorządowców z całej Polski. Partnerem wydarzenia jest Krajowy Zasób Nieruchomości.   Podczas wydarzenia planowane są liczne panele i spotkania eksperckie z udziałem...

Read more...

Współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi

Spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze w Ciechanowie oferuje usługi  obsługi finansowo – prawnej Wspólnot Mieszkaniowych Zapraszamy zainteresowane Wspólnoty do kontaktu z prezesem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze w Ciechanowie  Romanem Niesiobędzkim (tel. 662 866 332, e-mail:  r.nie@simpm.pl ).

Read more...

Przystąpienie Gmin do istniejących spółek Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych

Aktualnie  istnieje możliwość przystąpienia Gmin do istniejących spółek Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. Procedura jest tożsama jak przy ich tworzeniu. Warunkiem niezbędnym jest posiadanie przez Gminę terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne SBC. Drugim warunkiem jest wyrażenie 100% zgody wszystkich udziałowców na przystąpienie nowej...

Read more...