Współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi

Współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi

Spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze w Ciechanowie oferuje usługi  obsługi finansowo – prawnej Wspólnot Mieszkaniowych

Zapraszamy zainteresowane Wspólnoty do kontaktu z prezesem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze w Ciechanowie  Romanem Niesiobędzkim (tel. 662 866 332, e-mail:  r.nie@simpm.pl ).