Aktualności

Wyniki raportu oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Krubin

Wyniki raportu oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach ew. nr 198/9, 198/2, obręb 0060 Krubin Opracowanie raportu zostało wykonane celem określenia oddziaływania inwestycji przy przyjętych rozwiązaniach projektowych i koncepcyjnych na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego...

Read more...

Rozpoczęcie budowy – Pułtusk

Od jutra rusza remont budynku koszar! Dziś przekazano klucze wykonawcy

Dziś (12.10.23 r.) w Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pułtusku, odbyło się spotkanie, na którym podpisano protokół przekazania placu budowy. Teren na którym znajduje się budynek koszar przy al. Tysiąclecia 2A...

Read more...

Świadczenie usług Inwestora Zastępczego nad REALIZACJĄ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH RELIZOWANYCH PRZEZ SPOŁECZNĄ INICJATYWĘ MIESZKANIOWĄ PÓŁNOCNE MAZOWSZE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CIECHANOWIE

Świadczenie usług Inwestora Zastępczego nad REALIZACJĄ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH RELIZOWANYCH PRZEZ SPOŁECZNĄ INICJATYWĘ MIESZKANIOWĄ PÓŁNOCNE MAZOWSZE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CIECHANOWIE Link do miniportalu UZP https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c391b0a3-7352-4330-a4fb-0e9770f118cc

Read more...

Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych dla Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Warszawska 10A

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.06.2022 Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000183523%2F01 Link dla wykonawców na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/04864d96-62de-443d-b58b-9d146944b055 Aktualizacja: 13.07.2022 1. Informacja z otwarcia_ofert 2. Informacja o wyborze oferty ogólna 3. Informacja z otwarcia - sprostowanie

Read more...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych dla Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Warszawska 10A.

  Zamawiający, w trybie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. PZP, w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP pn.: „Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych dla Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej...

Read more...

Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych dla Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Warszawska 10A

Zamawiający - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze w Ciechanowie Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert przetargowych na zamówienie  pn.: „Roboty budowlane: wykonanie remontu pomieszczeń biurowych dla Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Warszawska...

Read more...