Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych dla Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Warszawska 10A

Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych dla Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Warszawska 10A

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.06.2022

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000183523%2F01

Link dla wykonawców na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/04864d96-62de-443d-b58b-9d146944b055


Aktualizacja: 13.07.2022

1. Informacja z otwarcia_ofert

2. Informacja o wyborze oferty ogólna

3. Informacja z otwarcia – sprostowanie