„Kongres Gospodarczo-Samorządowy” poświęcony problematyce rozwoju Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC)

„Kongres Gospodarczo-Samorządowy” poświęcony problematyce rozwoju Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC)

W dniach 03 – 04.10.2023 r. odbędzie się „Kongres Gospodarczo-Samorządowy” poświęcony problematyce rozwoju Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC) z udziałem kilkuset samorządowców z całej Polski. Partnerem wydarzenia jest Krajowy Zasób Nieruchomości.

 

Podczas wydarzenia planowane są liczne panele i spotkania eksperckie z udziałem Prezesów Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM), Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS), samorządowców.  Najważniejsze zagadnienia dotyczyć będą m.in. innowacyjnych technologii w budownictwie mieszkaniowym, odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych w budownictwie oraz samej prefabrykacji jako recepty na szybkie zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa oraz rozwiązań mających wpływ na poprawę jakości życia lokalnych społeczności.

 

Link do wydarzenia: