Drugi nabór uzupełniający wniosku o najem lokali w budynku przy ul. Kwiatkowskiego w Pułtusku

Drugi nabór uzupełniający wniosku o najem lokali w budynku przy ul. Kwiatkowskiego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 29/2024 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków oraz określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. T. Kwiatkowskiego w Pułtusku budowanym przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Północne Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie

https://bip.pultusk.pl/kategorie/205-zarzadzenia-burmistrza-ix-kadencji/artykuly/2906-zarzadzenie-nr-292024?lang=PLhttps://www.czernikowo.pl/redir,4155?tresc=77199