Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych dla Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Warszawska 10A

Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych dla Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Warszawska 10A

Zamawiający – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze w Ciechanowie Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert przetargowych na zamówienie  pn.: „Roboty budowlane: wykonanie remontu pomieszczeń biurowych dla Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Warszawska 10A”

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000183523%2F01

Dokumenty do pobrania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/04864d96-62de-443d-b58b-9d146944b055