ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych dla Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Warszawska 10A.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych dla Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Warszawska 10A.

 

Zamawiający, w trybie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. PZP, w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP pn.: „Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych dla Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Warszawska 10A.”

 Informuje, iż w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 13.06.2022 r. godz. 9.00 wpłynęło 0 ofert.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Warszawska 10A informuje, iż postępowanie zostało unieważnione z powodu braku złożonych ofert na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy.